fbpx

LarvikBarokk

– en av regionens fremste festivaler og en nasjonal festival for barokk kunst i flere sjangre.

Av Malcolm Bruno
Kunstnerisk ansvarlig, LarvikBarokk

Introduksjon

Larvik Barokk gjenoppstod som en selvstendig festival etter tidligere å ha vært en integrert del av Vestfoldfestspillene fra 2005-2012.

Det var stor entusiasme rundt Larvik Barokk som hadde en god utvikling frem til festspillene valgte andre formater for sine arrangementer. Det var den samme entusiasmen som gjorde seg gjeldende da produsent og musikkviter Malcolm Bruno, tidligere kunstnerisk rådgiver i Vestfoldfestspillene, tok initiativet til å gjenopplive Larvik Barokk i 2014. Ved en invitasjon fra Andreas Gilhuus, direktør ved Bølgen Kulturhus, ble et møte i gangsatt for å diskutere den nye starten for Larvik Barokk. Det begynte i august 2015, med en konsert på Fritzøehus, hvor Bjarte Eike og Barokksolistene feiret starten for Barokksolistene i 2005.

Denne entusiasmen har kommet til uttrykk gjennom – etter forholdene – de betydelige tilskudd fra Larvik kommune og etterhvert Vestfold fylkeskommune. Tilskudd fra Norsk kulturfond og andre har gitt festivalen en god mulighet til å etablere seg og til å ha et høyt kunstnerisk ambisjonsnivå. 

Den suksess nye Larvik Barokk har oppnådd, skyldes et sterkt historisk og kulturelt miljø i Larvik. Festivalen har gjenoppstått som en del av dette miljøet og planlegger sin virksomhet i nært samarbeid med Vestfoldmuseene, Larvik Museum, Larvik Kulturskole, Stiftelsen Tollerodden, Bølgen Kulturhus, Studio Nille, Larvik Menighetsråd,  Nasjonalballetten og Paulus Barokk og mange flere. I løpet av fire år har festivalen etablert seg som en av regionens fremste festivaler og en nasjonal festival for barokk kunst i flere sjangre. 

Vår visjon

  • Etablere Larvik som Norges barokk-by, gjennom aktiviteter i bygg, bymiljø og kulturminner fra barokken, ved å invitere artister på internasjonalt høyt nivå til samarbeid med lokale aktører. 
  • Etablere Larvik som barokk-byen i Norge gjennom å benytte byens unike ressurser (kirker, Herregården, bymiljø, parkanlegg og et hav av andre kulturminner).
  • Etablere nasjonal og internasjonal kunstnerisk i tilstedeværelse. 
monteverdi-messa-a-4-voci
artister3

Langsiktige ambisjoner

  1. Utforske den barokke kulturen gjennom musikken og aktiv bruk av Larviks historie og bygninger fra tiden som bakteppe og inspirasjonskilde. Skape kunstneriske uttrykk der musikken er hovedingrediens, men stadig møter andre kunstformer. 
  2. Skape et spesielt tilbud som skal engasjere et bredt publikum – fra barn og unge til pensjonister – lokalt, nasjonalt og etterhvert også internasjonalt ved å presentere nyskapende prosjekter som involverer norske og internasjonale kunstnere på høyst nivå. Aktiv publikumsbygging som satser på kvalitet og lokalt engasjement – og av og til medvirkning.
  3. Skape entusiasme, forståelse og kunnskap om det unike ved barokken og særlig den “norske barokken” og utforske barokkens relevans for vår moderne tid. Børste støvet av historien. Gjøre barokken engasjerende og tilgjengelig for publikum gjennom nyskapende historieformidling på høyst internasjonalt nivå. Skape ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom aktivt samarbeid med institusjoner og organisasjoner. 

Prioriteringer

  1. Gi barn og unge en opplevelse av scenen og kunsten på et høyst profesjonelt nivå: For kunsten er den yngre generasjonen fremtiden, og alle kulturelle instanser må aldri miste dette potensielle publikummet ut av syne. Larvik kommune har en fantastisk Kulturskole. Og ved siden av kulturskolens allerede velutviklede program, så ønsker Larvik Barokk å tilby et spesielt samarbeid med kulturskolen, Studio Nille og andre lokale aktører for å få nasjonale og internasjonale artister på profesjonelt nivå til å delta i det årlige programmet.
  2. Nyskapende aktiviteter i historiske bygg og byutvikling: Larvik Barokk er mer enn bare en festival med musikalsk høy kvalitet. Den bruker sitt utgangspunkt i de unike historiske bygningene som er i Larvik, så vell som historien selv, til å lage arrangementer som bringer historien tilbake til live. Larvik Barokks program varierer fra aktiv til interaktiv historiefortelling for barn og familier i Herregården til iscenesatte operaforestillinger, dans og teater, matkultur, osv. på mange av Larviks unike arenaer, inkludert Herregårdens storsal. Ved å lage disse unike arrangementene av både lokal og internasjonal interesse vil Larvik Barokk være en inspirasjonskilde for bruken av Larviks historiske bygg, samtidig settes Larvik på både det nasjonale og internasjonale kultur kartet.
  3. Utvide Larvik Barokk til et årlig program med arrangementer, med aktiviteter vår, høst og vinter.

Velkommen!